s

AI dla zespołów

Program Me+AI

Wyrównanie poziomu wiedzy. Każdy pracownik zespołu powinien uzyskać certyfikat Me+AI, który potwierdza nabycie podstawowych kompetencji bezpiecznego i profesjonalnego korzystania z AI. Program jest skonstruowany, aby nauczyć każdego bez względu na poziom startowy wykorzystywania narzędzi AI w codziennej pracy w zaledwie kilka dni. Program dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestnika, zapewniając personalizowane ścieżki nauczania i rozwoju. 

Program Team+AI (od maja 2023)

Program skupia się na integracji AI w pracy zespołowej, uczy jak efektywnie wdrażać i wykorzystywać narzędzia AI i budować efektywne środowisko współpracy wewnątrz organizacji.

Wkrótce: newslettery branżowe - system wideokonferencyjny - osobiste strony internetowe - system społecznościowego głosowania - inkubator - akcelerator - projekty społecznościowe
Nowe kompetencje zawodowe: Wolontariusz AI - Freelancer AI - Edukator AI - AI Ekspert - AI Thought Leader - Prompt Engineer - Programista AI Data Scientist - AI Manager - Ethical AI Expert - AI Konsultant - AI Przedsiębiorca
129
Plan miesięczny
  • 129 zł miesięcznie za dostęp do Campus AI
  • Ścieżki edukacyjne - Me+AI, Team+AI, Community+AI
  • Dostęp do AI Radio, AI Books, AI Magazine, AI Art Gallery po uzyskaniu Prompt Crafting Certificate
  • Wirtualna karta ekosystemu społeczności
  • Dostęp do AI Gym oraz AI Makerspace (2024 rok)
  • Cena dla aktualnych abonentów nigdy nie wzrasta.