Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego oraz associate faculty w Berkman-Klein Center for Internet and Society na Harvardzie.

Jego zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie organizacjami opartymi na wiedzy, profesjonalizację, socjologię internetu, a także społeczności otwartej współpracy (takie, jak Wikipedia lub ruch otwartego oprogramowania).

Publikował w wysokopunktowanych czasopismach z listy JCR, niedawno wydał książkę: “Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia” (Stanford University Press), która została nagrodzona w 2015 roku Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship of Media Ecology Association I w 2016 roku Nagrodą Naukową Prezesa PAN.

Wcześniej opublikował m.in. książkę “The New Knowledge Workers” (2012, Edward Elgar).

Był beneficjentem m.in.: Collegium Invisibile, Fundacji Fulbrighta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, stypendium “Mobilność”, stypendium tygodnika “Polityka”.

Odbył staże badawcze na Cornell University (2004),  Harvard University (2007),  University of California Berkeley (2008) Harvard Law School (2011), Harvard University (2014), MIT (2015).